9-10-2012 Kamiakin Braves (JV) 0 @ Hanford Falcons (JV) 0